گواهینامه حاکمیتی تربیت مدرس مبانی فقهی بانکداری اسلامی

(ویژه مدرسین بانکداری اسلامی)

عناوین دروس (جمعاً 112 ساعت):

الگوهای بانکداری اسلامی (8 ساعت) بسته اول

عقود بانکی (مباحث فقی- شرعی) (32 ساعت) بسته اول

نظارت بانکی (کمیته فقهی- تجربه کشورهای اسلامی) (8 ساعت) بسته سوم

بانکداری بین الملل اسلامی (16 ساعت) بسته سوم

اوراق بهادارسازی (توسعه ابزارهای تأمین مالی اسلامی) (16 ساعت) بسته دوم

سیاست پولی و مدیریت نقدینگی (16 ساعت) بسته دوم

جریمه تأخیر و وجه التزام (8 ساعت) بسته دوم

شیوه تدریس (8 ساعت) بسته سوم

 حائزین شرکت در دوره:

 سابقه کار: بین 10 تا 20 سال

 مدرک تحصیلی: کارشناسی و بالاتر

 معرفی نامه از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی

مدت دوره : 40 ساعت (بسته اول)

شروع دوره و زمان تشکیل کلاس ها:

طی ایام هفته از ساعت 14:30 الی 18:30

تاریخ برگزاری دوره پس از ثبت نام و تکمیل حدنصاب شرکت کنندگان اعلام خواهد شد.

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر (بسته اول) 35,000,000 ریال به صورت خالص

مهلت ثبت نام دوره:

مهلت ثبت نام متعاقبا اعلام می گردد.

جهت ثبت نام، اسامی متقاضیان به صورت مکتوب به مؤسسه اعلام گردد.