گواهی نامه بانکداری عمومی

(ویژه کارکنان بدو خدمت بانک ها و متقاضیان استخدام در سیستم بانکی)

عناوین دروس (جمعاً 140 ساعت):

بانکداری داخلی 1 (24 ساعت)

بانکداری داخلی 2 (24 ساعت)

حسابداری بانکی (24 ساعت)

حقوق بانکی مقدماتی (16 ساعت)

اصول دریافت و پرداخت (8 ساعت)

مبارزه با پولشویی (8 ساعت)

مشتری مداری (8 ساعت)

اخلاق حرفه ای و رفتار سازمانی (8 ساعت)

نحوه محاسبه سود و تسهیلات توسط اکسل (8 ساعت)

آشنایی با امور ارزی (8 ساعت)

آَشنایی با نظام های پرداخت (4 ساعت)

 حائزین شرکت در دوره:

 مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر

مدت دوره : 140 ساعت

زمان تشکیل کلاس ها:

یکشنبه ها و سه شنبه ها

1 آبان الی 2 اسفند 1401

ساعت 14 الی 18

 هزینه دوره:

 به ازای هر نفر 50,000,000 ریال به صورت خالص