موسسه به منظور ارائه خدمات مشاوره­ای به اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و میانی بانک ­ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی اقدام به برگزاری کنفرانس­ های مدیریتی در خصوص مسائل روز بانکی می نماید.

لینک صفحه فعلا صفحه ندارد.