آدرس : ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام ،جنب کوچه شهید یوسفی، جنب هنرستان خیری مقدم

 

سرپرست واحد : آقای وحید آبیار

 

کد پستی : 4814968841

 

تلفن واحد : 3344610 -0113

 

فکس واحد : 3340656 -0113