فهرست پایان نامه ها در مرحله تصویب موضوع

 

ردیف نام نام خانوادگي عنوان پايان نامه  استاد راهنما استاد مشاور رشته تحصیلی
1 حمید اجاقی تاثیر متقابل انگیزه های ضد انطباقی، اثر اجتماعی و اعتماد بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در شهر رشت) آقای دکتر محمد طالقانی خانم دکتر مریم قره داغی بانکداری اسلامی
2 محمد حسن امیر نژاد بررسی چگونگی تاثیر بیمه سپرده ها بر رابطه بین سرمایه بانک و ایجاد نقدینگی در بانک های ایران آقای دکتر اسماعیل میرزایی آقای دکتر محمد امیدی نژاد بانکداری اسلامی
3 هادی  پورمهدی تاثیر توأمان ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری بانک های ایران آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور بانکداری اسلامی
4 علي حاصلي تاثیر فعالیت های خارج از ترازنامه بر رشد بهره وری در بانک های ایران آقای دکتر الدار صداقت پرست خانم دکتر مریم قره داغی بانكداري اسلامي
5 علي حسن پورعسكري بررسی تصمیمات پذیرش و عدم پذیرش مشتری در ارتباط با نوآوری ها و خدمات همراه بانک و اینترنت بانک آقای دکتر سید وحید عماد الاسلام اسکویی خانم دکتر مریم قره داغی بانكداري اسلامي
6 مهدي رزمي بررسی اثر سرمایه بانک بر اعطای تسهیلات با در نظر گرفتن معیار نقدینگی بانک آقای دکتر محسن خوش طینت آقای دکتر الدار صداقت پرست حسابداري
7 محمدعلي زاور رابطه هموارسازی سود، کیفیت حسابرسی با هزینه زیان وام در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آقای دکتر محسن خوش طینت آقای دکتر الدار صداقت پرست حسابداري
8 مسعود شجریان تأثیر شفافیت بر افزایش رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آقای دکتر نظام الدین رحیمیان آقای دکتر محمد تقی تقوی فرد حسابداری
9 زينب عاليشاه تاثیر سپرده های بانکی و ارزش افزوده تولید بر درآمد مالیاتی در استان های کشور آقای دکتر محمد حسین احسان فر آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند بانكداري اسلامي
10 عبداله قرباني ساسانسرا رابطه اثر بخشی کمیته حسابرسی با ریسک پذیری بانک آقای دکتر نظام الدین رحیمیان خانم دکتر مریم قره داغی حسابداري
11 سعيد مومني مطالبات غیر جاری و رفتار کژمنشی در بانک های منتخب ایران آقای دکتر رضا حبیبی آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند بانكداري اسلامي
12 سيدمهدي ميرهاشمي بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر مزیت رقابتی تجارت:مطالعه موردی بانک ملی ایران در شهر تهران آقای دکتر سید وحید عماد الاسلام اسکویی خانم دکتر مریم قره داغی بانكداري اسلامي
13 مهدي نعيمي چشم انداز بانکداری اسلامی(بانکداری بدون ربا)بر ادراک مشتریان در ایران آقای دکتر احمد شعبانی خانم دکتر مریم قره داغی بانكداري اسلامي
14 ذبيح اله نيكونژاد بررسی تاثیر فعالیت های خارج از ترازنامه بر صرفه های ناشی از مقیاس بانک ها با استفاده از رویکرد تایع مرزی هزینه تصادفی در بانک های پذیرفته شده در بورس آقای دکتر الدار صداقت پرست آقای دکتر رضا حبیبی بانكداري اسلامي