مديران شعب، نقشي بسيار مهم و اساسي در موفقيت و پيشبرد استراتژي‌ها و اهداف بانك دارند. سودآوري و توسعه كسب و كار بانك‌ها تا حد زيادي مرهون تلاش‌ها و زحمات مديران و كاركنان شعب آن‌ها است.

بانك‌ها حتي اگر از پيشرفته‌ترين سيستم‌هاي الكترونيكي بانكي استفاده كنند، محصولات و خدمات متنوعي را ارائه دهند و شعب خود را در بهترين مناطق و با زيباترين دكوراسيون و تزئينات داخلي داير نمايند، چنانچه از مديران لايق و توانمند و نيروي انساني شايسته در شعب خود برخوردار نباشند، هرگز قادر به جلب و جذب مشتري و تحقق اهداف خود نخواهند بود. 

مديريت و اداره يك شعبه بانك به دانش و مهارت‌هاي متعددي نياز دارد. مهم‌ترين اين مهارت‌ها عبارتند از مهارت در مديريت سرمايه انساني شاغل در شعبه، مهارت در استفاده بهينه از منابع، مهارت در ارائه خدمات بيش از حد انتظار به مشتري و مهارت در توسعه كسب و كار. در جهان كنوني كه اقتصاد و كسب و كارها جهاني و تا حد زيادي الكترونيكي شده و رقابت و نوآوري در كليه صنايع، از جمله صنعت بانكداري شدت يافته است، مسئوليت مديران شعب به مراتب دشوارتر شده است. مديران شعب در اين دوره از زمان، تنها در صورتي مي‌توانند در عرصه رقابت با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و جهاني نايل به كسب موفقيت شوند كه خود را با دانش بانكي روز تجهيز كنند و مهارت‌هاي جديد بانكي (مانند: بازاريابي، مديريت روابط با مشتري، مديريت ريسك، استفاده از ابزارهاي نوين مالي و بانكداري الكترونيكي) را كسب نمايند.

مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران همواره كوشش نموده است كه در كنار برنامه‌هاي آموزشي بلندمدت در مقاطع مختلف تحصيلي و آموزش‌هاي كوتاه مدت تخصصي، نسبت به برگزاري همايش‌هاي علمي همت گمارد. همايش بانكداري اسلامي كه بيست و دومين آن در شهريور ماه سال جاري برگزار شد، از جمله اين همايش‌ها مي‌باشد. با توجه به اهميتي كه مديريت شعبه در پيشبرد اهداف بانك دارد، مؤسسه بر آن شد كه افزون بر همايش‌هاي سالانه بانكداري اسلامي، همايشي هم در مورد مديران موفق شعب بانكها برگزار نمايد تا فرصتي فراهم آيد كه مديران موفق شعب بانك‌ها افزون بر استفاده از سخنراني‌هاي علمي بتوانند دلايل موفقيت خود را مطرح كرده و از تجارب يكديگر بهره‌مند شوند. افزون بر آن اين فرصت فراهم خواهد شد تا سه نفر از موفق‌ترين مديران شعب هر بانك شناسايي شده و از خدمات آنان به نحو شايسته‌اي تقدير شود.

نخستين همايش مديران موفق شعب در نهم مرداد 1389 پس از سخنراني افتتاحيه رياست محترم مؤسسه عالي بانكداري، با سخنراني قائم مقام محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آغاز و با ايراد سخنراني مديرعامل وقت بانك ملي ايران و پنج سخنراني علمي و كاربردي ديگر ادامه يافت. در اين همايش دو ميزگرد نيز با شركت رؤساي موفق شعب برگزار شد و از خدمات رؤساي شعب موفق برگزيده تقدير به عمل آمد. 

با توجه به تجربيات كسب شده در اين همايش، در دومين همايش كه در تاريخ 12 بهمن 1390 برگزار گرديد، كوشش به عمل آمد تا ضمن رفع نواقص همايش گذشته، بر غناي مطالب علمي و مشاركت هر چه بيشتر رؤساي شعب موفق در انتقال تجارب خود افزوده شود.

شايان ذكر است كه دومين همايش مديران موفق شعب، پس از سخنراني افتتاحيه رياست محترم مؤسسه عالي آموزش بانكداري، با سخنراني جناب آقاي بهمن مسگرها، عضو محترم هيأت عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو سخنراني توسط مديران عامل دو بانك به نمايندگي از بانكهاي دولتي و خصوصي (جناب آقايان دكتر رامين پاشايي فام و دكتر مجيد قاسمي) آغاز و با چهار سخنراني علمي و كاربردي ادامه يافت. ويژگي مهم اين همايش نسبت به همايش قبلي، ايراد سخنراني توسط دو مدير شعبه موفق در بيان علل موفقيت‌هاي كسب شده و تشكيل دو ميزگرد حرفه‌اي با تأكيد بيشتر بر تبادل تجربيات مديران موفق شعب بانك‌ها با يكديگر بود.

اميد است كه برگزاري چنين همايش‌هايي بتواند در ارتقاء سطح علمي و دانش كاربردي نيروي انساني شاغل در بانك‌هاي كشور مؤثر واقع شود.

 

سخنراني جناب آقاي دكتر اله داد دريافت فايل
سخنراني جناب آقاي بهمن مسگرها دريافت فايل
سخنراني جناب آقاي دكتر پاشايي فام دريافت فايل
سخنراني جناب آقاي دكتر قاسمي دريافت فايل