گزارش تصویری از برگزاری آزمون اختصاصی کارکنان بانک پارسیان

تاریخ برگزاری آزمون : 25 آبان ماه 97