عنوان کتاب: تحلیلگری اعتباری

 

 • پدیدآورندگان : دکتر محمد امیدی نژاد و دکتر ایرج نیازی
 • نوبت چاپ : اول
 • تاریخ انتشار : 1396

 


 عنوان کتاب: اصول مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری

 • پدیدآورندگان : دکتر مرتضی نادری، مهندس آتوسا نگاهی شیرازی، مهندس رضا رفیعا
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : 1396

 


 

 عنوان کتاب: اقتصاد کلان مالی جدید

 • پدیدآورندگان : تاد ای. نوپ
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : 1396

 


 

 عنوان کتاب: سی سال ورشکستگی بانکی کمک های مالی نجات بخش و چالش های مقرراتی

 • پدیدآورندگان : جان اف بوونزی
 • نوبت چاپ : یکم
 • شمارگان : 500 جلد
 • تاریخ انتشار : 1395