کارگاه آموزشی تسهیل پیاده ­سازی استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی

کارگاه آموزشی تسهیل پیاده ­سازی استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی، به همت مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران توسط اساتید هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) طی چهار روز (16 لغایت 19 مرداد ماه سال جاری) برای کارشناسان حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این کارگاه استانداردهای ذیل در خصوص مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی برای مخاطبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

IFSB-1: اصول مدیریت ریسک (بجز شرکت­های بیمه ­ها)،

IFSB-3: اصول حاکمیت شرکتی، و

IFSB-15: استانداردهای بازنگری شده کفایت سرمایه.

دستاوردهای مورد انتظار از برگزاری این کارگاه آموزشی عبارتند از:

1-ارتقاء سطح دانش و آگاهی مخاطبان از اصول و استانداردهای  مورد نظر در راستای تسهیل پیاده­ سازی  آنها،

2-توانمندسازی مخاطبان در استفاده و کاربرد استانداردهای مورد نظر به صورت مطالعه موردی و کار عملی و دیگر روش­های آموزشی تعاملی، و

3-تسهیم تجربیات ارزنده با مخاطبان در بکارگیری اصول و استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی.

 

لینک خبر برگزاری کارگاه آموزشی در سایت IFSB