در راستای برگزاری سی و سومین همایش بانکداری اسلامی، اولین نشست علمی با عنوان «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» با هدف تبیین ابعاد علمی همایش و تعیین اولویت­‌های تحقیقاتی برای پژوهشگران در روز یکشنبه چهارم تیرماه 1402 با حضور آقایان دکتر اکبر کمیجانی، دکتر علی آقامحمدی، دکتر تیمور رحمانی، دکتر حسین قضاوی، دکتر کورش پرویزیان، دکتر احمد شعبانی، محمدرضا جمشیدی، مدیران بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل شبکه بانکی کشور در محل مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد.