با یاری خداوند متعال،

شماره شانزدهم (بهار و تابستان 1400)

فصل‌نامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی با چاپ 6 مقاله منتشر شد.

برای كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مقالات می توانيد به پرتال فصل نامه

به آدرس Jifb.ibi.ac.ir مراجعه نماييد.