دوره های در سطح کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

شرایط پذیرش دانشجو 

در سال تحصیلی 1402-1401

 دریافت فایل شرایط پذیرش دانشجو

شرایط پذیرش:

برای دوره کارشناسی ناپیوسته، دارا بودن مدرک کاردانی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و برای شرکت در دوره کاردانی امور بانکی داشتن یکی از مدارک  تحصیلی زیر لازم است:

دیپلم نظام آموزشی جدید (نظام 3-3-6) در یکی از شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و یا کاردانش،

دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه (نظری یا هنرستان)

گواهینامه دوره پیش دانشگاهی

یکی از مدارک کاردانی (فوق دیپلم)

* مدارک تحصیلی باید حداکثر تا 31 شهریور 1401 دریافت شوند.

انتخاب رشته:

دوره در سطح کارشناسی ناپیوسته در رشته مدیریت امور بانکی و دوره در سطح کاردانی در رشته امور بانکی برگزار می شود.

شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو در دوره در سطح کارشناسی ناپیوسته و در سطح کاردانی به دو شیوه به شرح ذیل انجام می شود:

الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از سایر سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

متقاضیان این شیوه می بایست به بخش آموزش سازمان محل خدمت مراجعه نموده و فرایند ثبت نام خود را پیگیری نمایند. هزینه شرکت در فرآیند پذیرش در سامانه ثبت نام و اعلام نتایج موسسه از داوطلب اخذ خواهد شد. شایان ذکر است سازمان متقاضی حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 12 خرداد ماه 1401می بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر را به مؤسسه اعلام نماید.

توجه: این دسته از داوطلبان، در مرحله ثبت نام، با مراجعه به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج موسسه نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نظر اقدام نموده و هزینه ثبت نام را شخصاً پرداخت می نمایند.

ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند. این دسته از داوطلبان، ضروری است با مراجعه به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج موسسه و در صورت دارا بودن شرایط شرکت در دوره نسبت به تکمیل اطلاعات موردنظر اقدام نمایند.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

1- الف) رزمندگانی که بر اساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/6/31 حداقل شش ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت دریافت گواهی و ارائه آن در روز آزمون به مسئولین مربوطه اقدام نمایند.

2- الف) با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1400/7/14(موضوع تصویب نامه شماره 75804/ت59241هـ مورخ 1400/7/19) رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تایید ستاد کل نیروهای مسلح (سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند گردند. بدیهی است در صورت تایید نهایی توسط ارگان های ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

تبصره 1: مناطق عملیاتی بر اساس مصوبات شورای عالی دفاع تعیین می شود.

تبصره 2: مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریت  های خدمتی پرسنل وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های نظامی در جبهه و نیز در طرح 6 ماهه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، حضور داوطلبانه تلقی نمی شود.

تبصره 3: نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.

3-الف) آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی، که از تاریخ 1359/6/31 تا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پیوسته و یا 9 ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تایید بالاترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران «آجا»، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «ودجا»، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «ناجا» می توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند.

تبصره 1: متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان «آجا» لازم است برای دریافت کد پیگیری 12 رقمی به نشانی اینترنتی: www.aja.ir مراجعه نمایند.

تبصره 2: بر اساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1371/9/18 مجلس محترم شورای اسلامی، متقاضیانی که از سال 1368 به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمون های ورودی پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت 12 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند. در غیراین صورت حق استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون را نخواهند داشت.

تبصره 3: آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یکبار در مقطع کاردانی و یک بار هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند، در صورتی که دارای حداقل مدت 18 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.

یادآوری مهم: متقاضیان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون های ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات گذشته شرکت کرده اند لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند.

ب) سهمیه ایثارگران: «جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور دواطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت دریافت گواهی و ارائه آن در روز آزمون به مسئولین مربوطه اقدام نمایند.

با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (1400-1396)» در تاریخ 1395/12/14 توسط مجلس شورای اسلامی، ماده 90 این قانون علاوه بر ماده 70 «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده 47 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قوانین صورت می گیرد.

بر اساس قوانین فوق:

1- بیست و پنج درصد (25%) ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 25% ظرفیت)

2- پنج درصد (5%) ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فزرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5%ظرفیت)

تذکر: طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر بازهم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

یادآوری های مهم:

1- بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی) 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80 نمره پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل می باشد.

2- براساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 97/12/18 ظرفیت سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 درصد در هر کدرشته محل در صورتی اختصاص می یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته باشد و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر از 5/0 باشد. به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی نیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواهد شد.

3- سهمیه های فوق بر اساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیه ها توسط مراجع ذی صلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.

4- بر اساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1368/2/18 هئیت محترم وزیران، در صورتی که متقاضی با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 و قبل از آن در ردیف پذیرفته شدگان (اعم از دوره های روزانه و غیرروزانه) قرار گرفته باشند، حتی در صورت انصراف حق استفاده مجدد از این سهمیه را نخواهند داشت.

فرایند پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو بر اساس سن داوطلب و بررسی سوابق تحصیلی و حرفه ای (معدل-رشته تحصیلی-پست سازمانی و...) و ظرفیت های تعیین شده از طرف شورای آموزشی و پژوهشی انجام خواهد شد.

شیوه برگزاری دوره:

دوره ها به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

تبصره: آزمون های دوره غیرحضوری به صورت حضوری و در یکی از واحدهای موسسه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز،رشت، ساری و کرمان برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام در فرایند پذیرش معادل 100 هزار تومان است. شایان ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. 

ثبت نام اينترنتی:

ثبت نام اينترنتي تا تاریخ 31 تیرماه 1401

علاقه مندان شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان ثبت نام به سامانه آزمون از طریق دکمه ثبت نام زیر مراجعه نمایند.

شماره های تماس: 27892422، 27892424، 27892468 و 22881706