دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک (در سطح دکتری)

شرایط پذیرش دانشجو 

در سال تحصیلی 1403-1402

 دریافت فایل شرایط پذیرش دانشجو

1- شرایط پذیرش

دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در حوزه‌های مرتبط بانکی، پولی، مالی و اقتصادی،

ارائه معرفی نامه یا گواهی سابقه کار از سازمان محل خدمت،

دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

* دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در صورتی که تا پایان شهریور سال پذیرش، فارغ التحصیل شوند، می توانند در فرایند پذیرش دوره شرکت نمایند.

شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

دوره مدیریت عالی بانک با دو شیوه عمومی و اختصاصی قابل برگزاری است که در ادامه هر شیوه تشریح می گردد:

شیوه عمومی:

الف: معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از سایر سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

متقاضیان این شیوه می بایست به بخش آموزش سازمان محل خدمت مراجعه نموده و فرایند ثبت نام خود را پیگیری نمایند. هزینه شرکت در فرآیند پذیرش در سامانه ثبت نام و اعلام نتایج موسسه از داوطلب اخذ خواهد شد. شایان ذکر است سازمان متقاضی حداکثر تا پایان روز شنبه 10 تیر ماه 1402می بایست فهرست اسامی داوطلبان مدنظر را به مؤسسه اعلام نماید.

ب: شرکت در دوره با هزینه شخصی

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

این دسته از داوطلبان، می بایست با مراجعه به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج موسسه و در صورت دارا بودن شرایط شرکت در دوره نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نظر اقدام نمایند.

 شیوه اختصاصی:

در این شیوه کلیه داوطلبان دوره از بانک/ مؤسسه/سازمان متقاضی بوده و نظرات آن بانک/ مؤسسه/سازمان، برای برگزاری دوره لحاظ می شود.

در برگزاری دوره اختصاصی، بانک/ مؤسسه/ سازمان متقاضی برگزاری دوره به این شیوه می بایست فهرست

اسامی مدنظر را حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 18 خرداد ماه 1402 به مؤسسه اعلام نماید.

شایان ذکر است حداقل تعداد داوطلب برای برگزاری دوره 12 نفر بوده و دوره بر اساس قرارداد/تفاهم نامه مشترک بین سازمان متقاضی و مؤسسه برگزار خواهد شد.

فرایند پذیرش دانشجو در دوره:

فرایند پذیرش دانشجو شامل دو مرحلۀ بررسی سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و حرفه ای و مصاحبه علمی و تخصصی به شرح ذیل است:

بررسی سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و حرفه‌ای:

در این مرحله سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشی و حرفه ای داوطلبان توسط کمیته بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه به کمیته مصاحبه علمی و تخصصی با داوطلبان ارجاع می گردد.

انجام مصاحبه علمی و تخصصی:

داوطلبان بر اساس برنامه زمانی تعیین شده در جلسه حضوری مصاحبه علمی و تخصصی شرکت نموده و  در زمینه های بانکداری، اقتصاد، حسابداری، اصول مدیریت، ریاضی و آمار و زبان انگلیسی مورد ارزیابی اعضای کمیته مصاحبه قرار می گیرند.

پذیرش نهایی دانشجو:

امتیاز و رتبه نهایی داوطلب براساس بررسی سوابق تحصیلی، علمی، پژوهشي و حرفه ای و مصاحبه علمی و تخصصی تعیین می شود و با توجه به ظرفیت تعیین شده توسط شورای آموزشی و پژوهشی، رتبه های برتر به عنوان پذیرفته شدگان نهایی تعیین می شوند.

شیوه برگزاری دوره:

پذیرش دانشجو در این دوره به صورت حضوری و فقط در واحد تهران خواهد بود.

گواهی‌نامه دوره:

به دانش‌آموختگان، گواهی‌نامه دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک كه در نظام بانکی در‌سطح دکتری ارزيابی می شود، اعطا خواهد شد.

هزینه ثبت نام:

هزینه ثبت نام در فرایند پذیرش معادل 300 هزار تومان است. شایان ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

ثبت نام اينترنتی:

ثبت نام اينترنتی تا تاریخ دهم تیر ماه 1402

علاقه مندان شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان ثبت نام، دعوت به مصاحبه و ساير موارد مربوط به سامانه آزمون از طریق دکمه ثبت نام زیر مراجعه نمایند.

شماره های تماس: 29959260، 29959261