دوره در سطح کارشناسی ارشد

در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان نظام بانکی کشور و سایر حوزه های مرتبط با مدرک کارشناسی مشغول به خدمت هستند. قاعدتا در میان این دسته از کارکنان که دارای تجربیات حرفه ای ارزنده ای می باشند، علاقمندان زیادی به ادامه تحصیل در دوره های تخصصی بانکداری وجود دارد. دوره های درسطح کارشناسی ارشد مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پاسخ به این تقاضا طراحی شده و برگزار می گردد.

پر واضح است با توجه به نقش کلیدی و مؤثر این دسته از کارکنان در پیشبرد اهداف سازمان محل خدمت و در نهایت کل نظام بانکی و اقتصادی کشور، هرگونه تلاش مستمر و پویا برای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی اثربخش در راستای تامین نیازهای آموزشی ایشان را می توان سرمایه گذاری بسیار ارزنده تلقی نمود.

هدف دوره: تأمین نیازهای آموزشی تخصصی و حرفه ای کارکنان نظام بانکی کشور و حوزه های مرتبط با آن

طول دوره: حداکثر 2/5 سال

رشته های تحصیلی:

مدیریت امور بانکی

بانکداری اسلامی

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

گواهی‌نامه دوره: به دانش‌آموختگان، گواهی‌نامه دوره دوساله تخصصی در سطح کارشناسی ارشد اعطا می‌گردد.

 شیوه های پذیرش دانشجو در دوره:

پذیرش دانشجو در دوره در سطح کارشناسی ارشد با سه شیوه اختصاصی، معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت و انفرادی انجام می شود در ادامه هر شیوه تشریح می گردد:

شیوه اختصاصی:

در این شیوه کلیه داوطلبان دوره از بانک/ مؤسسه/ سازمان متقاضی بوده و نظرات آن بانک/ مؤسسه/ سازمان، برای برگزاری دوره لحاظ می شود.

مراحل ثبت نام و برگزاری دوره اختصاصی به شرح ذیل است:

  • اعلام فهرست اسامی افراد متقاضی و مدنظر آن بانک/ مؤسسه/ سازمان برای شرکت در دوره (حداقل تعداد داوطلب برای برگزاری دوره به صورت اختصاصی 18 نفر می باشد)،
  • برگزاری جلسه مشترک با امور آموزش مؤسسه به منظور طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره، و
  • تنظیم تفاهم نامه برای برگزاری دوره.

شیوه معرفی دانشجو از طرف سازمان محل خدمت:

در این شیوه، داوطلب از طرف سازمان محل خدمت معرفی شده و دوره با حضور متقاضیان معرفی شده از سایر سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های بانکی، پولی، مالی و اقتصادی برگزار می شود و شرکت کنندگان در دوره تابع شرایط و ضوابط مؤسسه در برگزاری دوره خواهند بود. عملکرد آموزشی شرکت کنندگان در دوره به اطلاع سازمان محل خدمت داوطلب خواهد رسید و هزینه های مربوط نیز از طریق سازمان محل خدمت اخذ خواهد شد.

مراحل ثبت نام دانشجو در دوره عمومی به شرح ذیل است:

  • اطلاع رسانی به مخاطبان، دریافت و تجمیع فهرست اسامی داوطلبان شرکت در دوره در قالب جدول ذیل:
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی سازمان محل خدمت آدرس پست الکترونیک شماره تلفن همراه
  • تهیه فهرست اسامی همراه با سوابق تحصیلی، علمی-پژوهشی و حرفه ای داوطلبان
  • انجام فرایند پذیرش دانشجو، و
  • اعلام فهرست پذیرفته شدگان نهایی به سازمان محل خدمت پس از انجام فرایند پذیرش دانشجو.

توجه: سازمان های متقاضی می بایست فهرست اسامی داوطلبان مد نظر را مطابق جدول فوق و زمانبندی تعیین شده به مؤسسه اعلام نمایند.

شیوه انفرادی:

در این شیوه داوطلبان حایز شرکت در دوره می توانند به صورت انفرادی و با هزینه های شخصی در دوره شرکت نمایند.

توجه: کلیه داوطلبان شرکت در دوره با هر شیوه ای، ضروری است با مراجعه به سامانه آزمون مؤسسه و در صورت دارا بودن شرایط شرکت در دوره نسبت به تکمیل اطلاعات موردنظر اقدام نمایند.

ضوابط و شرایط شرکت در دوره:

  • دارا بودن مدرک کارشناسی از مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یا یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
  • دارا بودن حداقل معدل کل 12 در دوره کارشناسی

شیوه های تحصیل دانشجو در دوره:

دوره در سطح کارشناسی ارشد به دو شیوه آموزشی و آموزشی-پژوهشی برگزار می شود. در شیوه آموزشی نیازی به ارائه پایان نامه نیست و دانشجو می بایست علاوه بر واحدهای درسی، واحدهای درسی که از طرف مؤسسه به عنوان واحدهای جایگزین پایان نامه تعیین می شود را بگذراند. در شیوه آموزشی-پژوهشی برنامه درسی مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه بوده که اخذ پایان نامه در این شیوه برای فراغت از تحصیل الزامی است.

تبصره1: تغییر شیوه تحصیل آموزشی به آموزشی-پژوهشی یا بالعکس پس از اعلام نتایج نهایی پذیرش به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

شیوه برگزاری دوره:

برگزاری دوره ها از لحاظ حضوری و غیرحضوری به شرح ذیل است:

دوره های حضوری در هر رشته فقط در تهران و به شیوه آموزشی-پژوهشی برگزار خواهد شد.

دوره های غیرحضوری در هر رشته به دو شیوه آموزشی و آموزشی-پژوهشی برای داوطلبان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

تبصره 1: در مدرک تحصیلی شیوه برگزاری (حضوری یا غیرحضوری) قید می شود.

تبصره2: آزمون های دوره های غیرحضوری همانند دوره های حضوری به صورت حضوری و در یکی از واحدهای موسسه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز،رشت، ساری و کرمان برگزار خواهد شد.

تبصره3: تغییر رشته و شیوه برگزاری دوره برای پذیرفته شدگان به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

برنامه درسی رشته مدیریت اموربانکی

دروس کمبود (جبرانی)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

تحلیل آماری

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس پایه

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

تئوری های سازمان و مدیریت با

رویکرد اسلامی

۲

-

۲

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲

-

۳

بازارها و نهاد های مالی

۲

-

۴

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

-

۵

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۲

-

۶

مدیریت مالی پیشرفته

۲

-

۷

اقتصاد سنجی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۸

مدل سازی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جمع

 

۱۶

 

دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

مدیریت بانک و بانکداری اسلامی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

بازارها و نهادهای مالی

۲

مدیریت ریسک در بانک ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۳

بانکداری بین المللی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

بازارها و نهادهای مالی

جمع

 

۶

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

مدیریت مالی بین المللی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۲

سرمایه گذاری های جایگزین

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۳

مدل سازی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدل سازی مالی

۴

علوم و ریاضیات اکچواری

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدیریت مالی پیشرفته

۵

سرمایه گذاری در مستغلات

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۶

مالی رفتاری

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۷

حقوق قرارداد ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۸

حقوق مالیه عمومی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۹

اقتصاد انرژی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۰

مدیریت مالی استراتژیک

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۱

تامین مالی پروژه ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۲

روشها و مدل های ارزشیابی

سرمایه گذاری ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۳

تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال

پرتفوی سهام

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۴

حسابداری مالی

۲

 

۱۵

اقتصاد بانکداری

۲

 

جمع

 

۳۰

 

پژوهش

1

پایان نامه

6

 

دانشجو موظف به گذراندن 4 واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گروه می باشد.

برنامه درسی رشته بانکداری اسلامی

دروس پیش نیاز

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

آمار کاربردی

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس اصلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

اقتصاد خرد میانه

3

-

۲

اقتصاد کلان میانه

3

-

۳

اقتصادسنجی میانه

3

-

۴

اقتصاد ایران

3

-

۵

نظام اقتصادی اسلام

2

-

۶

پول و بانکداری اسلامی (1)

3

نظام اقتصادی اسلام

۷

پول و بانکداری اسلامی (2)

3

پول و بانکداری اسلامی (1)

۸

پایان نامه

6

 

جمع

 

26

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

ابزارهای مالی اسلامی

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

۲

حقوق تجارت

2

-

۳

بانکداری الکترونیکی

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

۴

روش شناس علم اقتصاد

2

اقتصاد خرد میانه

اقتصاد کلان میانه

۵

اقتصاد مالی

2

-

۶

کارورزی

2

ابزارهای مالی اسلامی

۷

سمینار بانکداری اسلامی

2

پول و بانکداری اسلامی (1)

۸

اقتصاد اطلاعات

2

اقتصاد خرد میانه

اقتصاد کلان میانه

۹

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

2

-

۱۰

احکام اقتصادی اسلام

2

-

۱۱

بازاریابی بانکی

2

-

۱۲

حقوق مالی

2

-

۱۳

بانکداری بین الملل اسلامی

2

-

14

بانکداری بین الملل

2

-

15

حسابداری مالی

۲

-

16

اقتصاد بانکداری

۲

-

جمع

 

32

 

دانشجو ملزم به گذراندن 6 واحد دروس پیش نیاز  و حداکثر 6 واحد از دروس اختیاری می باشد.

برنامه درسی رشته مالی- گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دروس کمبود (جبرانی)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

تحلیل آماری

۲

-

۲

زبان تخصصی

۲

-

۳

روش تحقیق

۲

-

جمع

 

۶

 

دروس پایه

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

تئوری های سازمان و مدیریت

با رویکرد اسلامی

۲

-

۲

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۲

-

۳

بازارها و نهاد های مالی

۲

-

۴

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

-

۵

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۲

-

۶

مدیریت مالی پیشرفته

۲

-

۷

اقتصاد سنجی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۸

مدل سازی مالی

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جمع

 

۱۶

 

دروس تخصصی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

مديريت مالي بين المللي

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۲

مهندسی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدل سازی مالی

۳

فرآیندهای تصادفی در مالی

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدل سازی مالی

جمع

 

۶

 

دروس اختیاری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیش نیاز

۱

ابزارهای مالی اسلامی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۲

سرمایه گذاری های جایگزین

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۳

مدل سازی مالی پیشرفته

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدل سازی مالی

۴

علوم و ریاضیات اکچواری

۲

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مدیریت مالی پیشرفته

۵

سرمایه گذاری در مستغلات

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۶

مالی رفتاری

۲

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۷

حقوق قرارداد ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۸

حقوق مالیه عمومی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۹

اقتصاد انرژی

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۰

مدیریت مالی استراتژیک

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۱

تامین مالی پروژه ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

۱۲

روشها و مدلهای ارزشیابی

سرمایه گذاری ها

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

۱۳

تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال

پرتفوی سهام

۲

مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

جمع

 

۲۶

 

پژوهش

1

پایان نامه

6

 

دانشجو موظف به گذراندن 4 واحد از میان دروس اختیاری فوق یا سایر دروس از رشته های دیگر، با نظر مدیر گروه می باشد.

 

شماره های تماس: 2430 و 2427 و 2494 - 0212789
آدرس پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس موسسه: پاسداران- ایستگاه ضرابخانه- پلاک 195 کد پستی: 1664647111