بسمه تعالی

 

در روز پنج شنبه مورخ 1400/10/23 جناب آقای دکترصالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه جناب آقای دکترابوالحسنی قائم مقام محترم بانک مرکزی و جناب آقای مستشار معاون محترم اداری-مالی بانک مرکزی از مؤسسه بازدید نمودند.

در این دیدار صمیمی که رئیس مؤسسه، معاونین و مدیران، اعضای هیئت علمی و جمعی از کارکنان حضور داشتند، ابتدا جناب آقای دکتر حیدری رئیس مؤسسه ضمن خیرمقدم و تشکر از تشریف فرمائی رئیس کل محترم و هیأت همراه گزارشی از عملکرد کلی مؤسسه ارائه نمودند.

درادامه جلسه جناب آقای دکترصالح آبادی رهنمودهایی در راستای بهبود کم وکیف فعالیت ها و برنامه های مؤسسه بیان و بر تقویت همکاری های بین الملی، توجه به گواهینامه های حرفه ای و تخصصی موردنیاز مشاغل بانک ها، استانداردسازی سرفصل های آموزشی، آموزش های تخصصی و مهارتی ویژه اعضای هیأت مدیره بانک ها و مدیران ارشد و کارکنان نظام بانکی، برگزاری دوره های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله بانکداری اسلامی، بین الملل و ... با استفاده از اساتید حوزه و دانشگاه های داخلی و بین المللی، توسعه آزمون های ادواری برای مشاغل بانکی و ­­سنجش دانش تخصصی متقاضیان مشاغل بانکی، برگزاری سخنرانی ها در زمینه تحولات داخلی و بین الملل تأکید نمودند.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر ابوالحسنی قائم مقام محترم بانک مرکزی به سامان دهی وضعیت آموزشی بانک ها و تعیین سطح دانش و مهارت لایه های تخصصی بانک ها اشاره و برمحوریت و مرکزیت موسسه در ارتقاء دانش بانکی سیستم  بانکی و استفاده از اساتید داخلی و بین الملی در ارتقاء دانش بانکی کشور تأکید نمود.

جناب آقای مستشار معاون محترم اداری-مالی بانک نیز ضمن توجه به آموزش و دانش بانکی درسطوح مختلف جامعه برآشنا نمودن فعالین رسانه ای و آشنا سازی آنها با مفاهیم پولی و بانکی و برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت برای آنها تأکید نمود.