به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در دوره ­های

در سطح مدیریت عالی بانک، در سطح کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی و دوره دارندگان مدارک غیرمرتبط می­ رساند به دلیل تقاضای داوطلبان

مهلت ثبت نام اینترنتی تا تاریخ 10 شهریور ماه 1400 تمدید شد.