به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران می­ رساند،

کلاس ­های نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 با

یک هفته تاخیر از روز شنبه مورخ 1399/08/03 برگزار خواهد شد.

همچنین تقاضا دارد از این تاریخ به بعد کلیه اطلاعیه­ های مربوط به امور آموزش را با مراجعه به سامانه­ های

گلستان و مدیریت آموزش الکترونیک (LMS)

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پیگیری فرمایید.