پنجاهمین مباحثه علمی با عنوان «راه اندازی آزمایشگاه امنیت سایبری» در ساعت 8:30 مورخ دوشنبه 9 اسفندماه 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از معاونین فناوری اطلاعات بانک‌ها، مدیران امنیت اطلاعات بانک ­ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی موضوعاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

شرح کلی پروژه

اهداف آزمایشگاه

مفروضات و ارتباطات بین پروژه‌ای

محدوده پروژه

رخدادهای کلیدی پروژه

ذینفعان پروژه و نقش‌ها و مسئولیت‌ها

ریسک‌ها و مخاطرات

ساختار پروژه و اختیارات

     دریافت فایل بروشور دوره

 چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475