چهل و هشتمین مباحثه علمی با عنوان «ریسک های تنزیل اعتبار اسنادی داخلی و نحوه مدیریت آن» در ساعت 8:30 مورخ  یکشنبه 24 بهمن ماه 1400 به صورت آنلاین  برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از ارکان عالی اعتباری، مسئولین شعب،کارشناسان واحدهای اعتباری، بازرسان وحسابرسان  بانک­ ها و مؤسسات اعتباری حضور داشتند. برخی سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

اگر برداشت قسطی یا حمل نوبتی در دوره‌های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد ولی درطول مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد آیا شما مجاز هستید سند تعهد پرداخت مراحل بعدی تنزیل نمائید؟

آیا مجاز هستیم سند تعهد پرداخت کمتر از مبلغ گشایش اعتبار اسنادی را تنزیل نمائیم؟

اگر در گشایش اعتبار اسنادی بنا به توافق طرفین سند بازرسی حذف شده باشد آیا شما مجاز هستید اعتبار اسنادی موضوع این گشایش اعتبار اسنادی مدت­ دار را تنزیل نماید ؟

آیا اهمیت و فقدان گزارش بازرس فنی در گشایش ­های مدت­ دار با محل تحویل EXW با DDP یا DDU متفاوت است و می توانیم حذف آن­را نادیده بگیریم؟

اگر زمان تنزیل متوجه شوید بانک گشایش کننده ذینفع واحد یا مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را رعایت نکرده باشد آیا مجاز به تنزیل ان هستید؟

آیا می توانیم بنا به درخواست بانک تنزیل کننده وجه سند تعهد پرداخت را به حساب فروشنده واریز نمائیم؟

چگونه می توانیم آن دسته از اسناد تعهد پرداخت گشایش های اعتبار اسنادی مدت­ دار که به صورت حمل به دفعات و تسویه مرحله­ ای است را تنزیل نمائیم؟

چنانچه فروشنده و صادرکننده پرفرما، مشتری شما که قصد تنزیل گشایش اعتبار بانک دیگر را دارید ، باشد و مطمئن شوید که کالای موضوعه اصلا در رده تولیدات فروشنده نبوده است آیا مجاز به تنزیل آن هستید؟

  دریافت فایل بروشور دوره

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران  به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خود را به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 - 27892475