چهل و نهمین مباحثه علمی با عنوان

«نقش نظام مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی»

موضوع مباحثه:

در دو دهه اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها و مسایل کلان در حوزه های مختلف، اقتصاد کشور ضعیف و وابستگی آن به بانک ها بیشتر شده است. به عبارت بهتر، اقتصاد ایران بانک محورتر شده و این امر موجب شده است که انتظارات سیستم مالی کشور از بانک ها مطابق با زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی مطابق و همگام نباشد. هر چند که ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که، اساساً مسئله محوری در اقتصاد ایران بانک محور یا بازار محور بودن آن نیست و آن چه که اهمیت دارد، توسعه سیستم های مالی توأم با کارایی و اثربخشی آن هاست. در ایران بانک ها بزرگ ترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات نظام بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می باشند. جرایم اقتصادی از مواردی است که دارای ابعاد و مظاهری در جامعه است که تاثیری مستقیم در ناکارآمد کردن ساز و کارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد و در عرصه فردی و اجتماعی دارد. تجربه سال ها مبارزه با جرایم اقتصادی بیانگر آن است که اقدامات انجام شده در این زمینه کافی نبوده و روز به روز شاهد ارتکاب جرایم بزرگ تر و حجیم تر اقتصادی هستیم. این سیر موجب افزایش حجم و تعداد ورودی پرونده های مرتبط با عملیات بانکی در محاکم شده است و در پاره ای مواقع عملیات، فرایندها و خدمات عادی بانک ها با تصمیمات یا قضاوت های غیرحرفه ای با عنوان «فساد» از آن ها یاد می شود. در این مباحثه برآن هستیم که وجوهی از جرایم بانکی و نحوه بروز آن ها و نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از آن ها را روشن کنیم.

مسائل مورد بحث:

  • تعریف جرایم بانکی
  • مصادیق جرایم بانکی و جرم انگاری آن ها
  • علل بروز جرایم بانکی
  • نقش مدیریت ریسک در پیشگیری از جرایم بانکی
  • جایگاه مدیریت ریسک جرایم مالی
    (Financial Crime Risk Management (FCRM))

 

مخاطبان:

مدیران واحدهای ریسک، تطبیق، بین الملل، اعتبارات، حسابرسی، حقوق، بازرسی و رؤسای شعب

 

مدت: 4 ساعت

ارائه کننده اول:

صاحب نظر حوزه مدیریت ریسک

ارائه کننده دوم:

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 


زمان برگزاری:

سه شنبه 3 اسفند 1400

ساعت: 8:30 الی 12:30

هزینه ثبت نام به ازای هرنفر:

4,500,000 ریال به صورت خالص (حداقل تعداد شرکت کنندگان 3 نفر)

نحوه برگزاری به صورت آنلاین می باشد.

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره تماس: 27891  داخلی: 2497-2458

     تلفن گویا: ۴۱ -۲۲۸۸۱۶۴۰

 دریافت فایل بروشور