فرم پیش ثبت نام دوره هوش اجتماعی


معرفی دوره:

هوش اجتماعی از جدیدترین مقوله هایی است که در زندگی فردی، شغلی و اجتماعی در موفقیت و پیشرفت فرد تأثیر گذار است و در کنار هوش عمومی و هوش هیجانی مهارت های قابل توجهی را آموزش می دهد.

اهداف دوره:

 افزایش بهره وری فرد و سازمان و رشد ظرفیت های نیروی انسانی سازمانها

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان شبکه بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :