فرم پیش ثبت نام دوره هوش اجتماعی


معرفی دوره:

هوش اجتماعی از جدیدترین مقوله هایی است که در زندگی فردی، شغلی و اجتماعی در موفقیت و پیشرفت فرد تأثیر گذار است و در کنار هوش عمومی و هوش هیجانی مهارت های قابل توجهی را آموزش می دهد.

اهداف دوره:

 افزایش بهره وری فرد و سازمان و رشد ظرفیت های نیروی انسانی سازمانها

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان شبکه بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :