فرم پیش ثبت نام دوره آيين نگارش، مكاتبات اداري و گزارش نويسي


معرفی دوره:

 با توجه به ضعف ساختاری در نگارش گزارش، مقاله و چکیده‌نویسی، این دوره برای کمک به کسب مهارت در یک گزارش با کیفیت و رعایت ساختار و اصول یک گزارش شفاف با چکیده نویسی موثر به گونه‌ای که بتواند پیام را به طور واضح به مخاطب برساند، طراحی شده‌است.

اهداف دوره:

 آموزش و افزایش مهارت نامه‌نگاری، گزارش‌نویسی، چکیده‌نویسی و ساده‌نویسی با رعایت اصول فارسی

مخاطبان دوره:

کلیه کارکنان شبکه بانکی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :