فرم پیش ثبت نام دوره رئیس شعبه اثربخش


معرفی دوره:

امروزه در ادبیات، مدیریت مفهوم اثربخشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است چرا که دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده عصاره برنامه ریزی و موفقیت در عرصه های مختلف به شمار می آید. نقش روسای شعب در تحقق اهداف از پیش تعیین شده( اثربخشی)در نظام بانکی ایران نقشی بسیار حیاتی و تاثیرگذار است. بر این اساس نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی ما شعبه محور است. از دیدگاه استراتژیک می توان شعبه بانک ها را به عنوان واحدهای استراتژیک کسب و کار (SBU) در نظر گرفت و با مدیریت اثربخش منابع و مصارف مسیرهای دستیابی به اهداف را به شکلی اثربخش طی نمود. در این میان داشتن شم کسب و کار بانکی در کنار ارتقای مهارت های مدیریتی و ارتباطی می تواند روسای شعب را در انجام وظایف مربوطه موفق بدارد.

اهداف دوره:

 آشنایی با شم کسب وکار بانکی و شناخت 360 درجه از فضای کسب و کار بانکی

 تبیین نقش استراتژیک رئیس شعبه در موفقیت بانک

 آشنایی با مهارت های ارتباط کلامی و غیر کلامی

 معرفی جدیدترین تکنیک های پرزنتیشن فروش خدمات بانکی

 آشنایی با فنون مذاکره اثربخشی در جذب و تخصیص منابع بانکی

 چگونگی مدیریت اثربخش منابع و مصارف در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

مخاطبان دوره:

رؤسای شعب کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :