فرم پیش ثبت نام دوره چارچوب بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق


معرفی دوره:

 بانکداری بدون‌ربای ایران با تمرکز بر حذف ربا، نخستین گام را برای اصلاح نظام بانکی برداشته و توجه به سایر مؤلفه‌ها و اصول شریعت با تکیه بر مبانی اخلاق، می‌تواند در کاهش عملیات صوری و هزینه مبادله و کمک به اقتصاد کشور اثربخشی بیشتری داشته باشد‌. اخلاق نشأت گرفته از کتاب، سنت و تجربه می‌تواند نظام بانکی را به نحوی مدیریت و راهبری نماید که مسلمانان بتوانند از نهاد بانک استفاده حداکثری نموده و در برابر پیروان سایر ادیان متضرر نشوند. بررسی وضعیت نظام بانکی در سطح خرد و کلان حکایت از وجود نقاط بهبود در رویکرد فعلی بانکداری بدون‌ربا داشته و سیاست‌گذاری عمومی در این عرصه با تکیه بر اخلاق، حرکت در مسیر نهادینه شدن شریعت در شبکه بانکی کشور می‌باشد.

در این دوره آموزشی، رویکرد اصلی مبانی اخلاق معرفی شده و شاخص‌های مهم نظام‌سازی ارایه و مبانی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از این رویکرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ارائه برخی مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل مفاهیم کلیدی، یک سری اصول موضوعه که لازمه نهادینه شدن بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق است، استخراج و تکمیل می‌شود. با تکیه بر مبانی نظری، بهبود کارکرد عقود اسلامی در نظام بانکی با استفاده از مبانی عقلانی و اخلاقی، تحلیل می‌شود. با توجه به اصول موضوعه، چارچوب بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق ارائه و جنبه‌های کاربردی آن تحلیل می‌شود. در این دوره آموزشی، رویکرد جدیدی در بانکداری بدون‌ربا معرفی می‌شود که می‌تواند در ترسیم آینده بانکداری کشور و عقلانی، اخلاقی و افزایش مقبولیت آن موثر باشد.

اهداف دوره:

 معرفی چارچوب بانکداری بدون‌ربا بر مبنای اخلاق

 مزیت‌های بانکداری اخلاقی در کشور

 حرکت به سمت بهبود بانکداری بدون‌ربا با بهره‌گیری از اخلاق

 بررسی نظام بانکی در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت

 ارایه اصول موضوعه بانکداری بدون‌ربا بر پایه اخلاق

 تجزیه و تحلیل عقود اسلامی با مبانی اخلاق

 معرفی رویکرد جدید در بانکداری بدون‌ربا

مخاطبان دوره:

مسئولان واحدها، شعب و دوایر مرتبط علاقه‌مند به مباحث بانکداری اسلامی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با مبانی تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری بدون‌ربا

مدت دوره: 24 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :