فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت شکایت


معرفی دوره:

 فروشنده موفق می داند در مقابل اعتراض مشتری چگونه رفتار کند اگر سازمانی مشتری ناراضی دارد نشانه چیست آیا نشانه خوب است چه قدر از نارضایتی ها قابل بهبود و اعتنا هستند . بدیهی است بیش از 95 درصد مشتریان ناراضی بدون اینکه نارضایتی خود را به شما اعلام کنند قطع رابطه خواهند کرد و اگر نارضایتی مشتریان را تبدیل به رضایت کنید وفاداری آنها به شما بیشتر از مشتریانی خواهد بود که از اول از شما راضی بوده اند این کارگاه نحوه شناخت مشتریان ناراضی و مدیریت این نارضایتی و نحوه تبدیل این نارضایتی به رضایتمندی را به شما آموزش خواهد داد .

اهداف دوره:

 جلوگیری از گسترش نارضایتی

 شناخت نقاط ضعف سازمان

 کاهش هزینه های خطا

 ارزیابی عملکرد واحد ها

 شناخت نیازهای مشتریان

 ایجاد فرصت های بهبود

 بر آورده کردن کیفیت خدمات محصول

 وفادار سازی سازمانی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد بازاریابی و امور مشتریان، خدمات و صف در بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :