فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت شکایت


معرفی دوره:

 فروشنده موفق می داند در مقابل اعتراض مشتری چگونه رفتار کند اگر سازمانی مشتری ناراضی دارد نشانه چیست آیا نشانه خوب است چه قدر از نارضایتی ها قابل بهبود و اعتنا هستند . بدیهی است بیش از 95 درصد مشتریان ناراضی بدون اینکه نارضایتی خود را به شما اعلام کنند قطع رابطه خواهند کرد و اگر نارضایتی مشتریان را تبدیل به رضایت کنید وفاداری آنها به شما بیشتر از مشتریانی خواهد بود که از اول از شما راضی بوده اند این کارگاه نحوه شناخت مشتریان ناراضی و مدیریت این نارضایتی و نحوه تبدیل این نارضایتی به رضایتمندی را به شما آموزش خواهد داد .

اهداف دوره:

 جلوگیری از گسترش نارضایتی

 شناخت نقاط ضعف سازمان

 کاهش هزینه های خطا

 ارزیابی عملکرد واحد ها

 شناخت نیازهای مشتریان

 ایجاد فرصت های بهبود

 بر آورده کردن کیفیت خدمات محصول

 وفادار سازی سازمانی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد بازاریابی و امور مشتریان، خدمات و صف در بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :