فرم پیش ثبت نام دوره برنامه ریزی استراتژیک


معرفی دوره:

اين دوره هدف ايجاد نگرش‌هاي لازم براي پرورش مديران شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب‌و کارها در انجام رهبري موفق سازمان خويش در محیط پیچیده رقابتی است.
اين دوره، مهارت‌هاي راهبردی مورد نياز رهبران و مديرا نرا بررسي مي‌کند و به بحث درباره تدوین و اجرای استراتژی مي‌پردازد.

اهداف دوره:

 آشنایی با مسايل اساسي مديريت استراتژیک

 فراگیری مهارت‌هاي فردي در اداره کسب و کار بصورت کاربردي و عملي

مخاطبان دوره:

مدیران ارشد ادارات کل بانک‎ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 24 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :