فرم پیش ثبت نام دوره کاربرد داده کاوی در مسائل بانکداری


معرفی دوره:

در هر سازمانی از جمله بانکها داده ها و اطلاعات تاریخی شریان اساسی و حیات بخش آن سازمان محسوب می گردد. داده ها به تنهایی گویای الگوهای موجود در بانکها نیستند و به ابزارهایی نظیر داده کاوی برای شناسایی الگوها در پایگاه داده های حجیم نیاز است. به کمک این ابزار می توان
 داده های ذخيره شده را پردازش کرده و اطلاعات حاصل از آن را در اختيار مدیران و مسئولین بانکی قرار داد. در اين راستا، بانکهای بسياری در حال استفاده از داده کاوی برای مديريت  همه بخشهای آن بانک هستند. در این دوره ابتدا بعد از ارائه مقدمه ای در مورد داده کاوی و کاربردهای آن در حوزه بانکداری، چند روش معروف داده کاوی تدریس شده و سپس با تمرکز بر روش پرکاربرد درختان طبقه بندی و رگرسیون کاربردهای این روش را در بانکداری بررسی  خواهیم دید.

اهداف دوره:

 آشنايي کارشناسان اعتباری بانکها و کارشناسان مدیریت ریسک با داده کاوی و نحوه بکارگيري اين فن در بانکها

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای انفورماتیک، اعتبارات و مدیریت ریسک و برنامه ریزی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 32 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :