فرم پیش ثبت نام دوره آینده نگاری بانکداری: مبانی،مدل ها  و مورد پژوهی آینده شعب  


معرفی دوره:

دوره مقدماتی آینده‌نگاری بانکداری دومین دوره از مجموعه دوره‌های مطالعات آینده در بانکداری در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران است. آینده‌نگاری به معنای شناسایی آینده‌های ممکن و ترسیم آینده مطلوب با آگاهی از روندهای آتی و در نتیجه تدوین استراتژی‌های مناسب سازمانی برای بقا، رقابت و توسعه کسب و کارها در آینده است. در این دوره سعی خواهد شد تا با تبیین ضرورت و تشریح مفاهیم، مبانی، روش‌ها و مدل‌های پایه آینده‌نگاری، شرکت‌کنندگان را با جنبه‌ای کاربردی‌تر از تفکر علمی درباره آینده آشنا سازیم. همچنین به منظور تمرین بیشتر آموزش‌ها آینده شعب به عنوان یکی از موضوعات مهم در آینده در قالب کارگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره:

معرفی و ترویج تفکر علمی درباره آینده در صنعت بانکداری

 بهبود فرآیندهای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت در صنعت بانکداری

 تقویت دانش جهت شناسایی آینده‌های محتمل و مطلوب در بانکداری

 آشنایی با مبانی روش ها و مدل‌های رایج در آینده‌نگاری

 تمرین آینده‌نگاری در کارگاه مورد پژوهی آینده شعب 

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای طرح و برنامه، تحقیق و توسعه، واحد آموزش ، بازاریابی و امور مشتریان، سرمایه انسانی و  واحد فناوری اطلاعات

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :