فرم پیش ثبت نام دوره مهندسی مجدد فرآیندها


اهداف دوره:

 آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم فرآیندی و چگونگی ایجاد يکپارچه در سازمان می‌باشد

 ارائه یک مثال کاربردی و عملی، به منظور آشنایی با مراحل پروژه مهندسی مجدد فرآیندها

 توانایی تمایز بین دیدگاه فرآیندی و وظیفه ای،

 آشنایی با مراحل اصلی BPR

 آشنایی با فرم ها و ابزار مورد نیاز برای اجرای BPR

 آشنایی با عوامل کلیدی موفقیت و شکست طرح BPR.

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد طرح و برنامه، كارشناسان حوزه ارزيابي عملكرد

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :