فرم پیش ثبت نام دوره مهندسی مجدد فرآیندها


اهداف دوره:

 آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم فرآیندی و چگونگی ایجاد يکپارچه در سازمان می‌باشد

 ارائه یک مثال کاربردی و عملی، به منظور آشنایی با مراحل پروژه مهندسی مجدد فرآیندها

 توانایی تمایز بین دیدگاه فرآیندی و وظیفه ای،

 آشنایی با مراحل اصلی BPR

 آشنایی با فرم ها و ابزار مورد نیاز برای اجرای BPR

 آشنایی با عوامل کلیدی موفقیت و شکست طرح BPR.

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد طرح و برنامه، كارشناسان حوزه ارزيابي عملكرد

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 16ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :