فرم پیش ثبت نام دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی


معرفی دوره:

آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی.

اهداف دوره:

 بررسی وضعیت نقدینگی

 بررسی وضعیت ساختار مالی

  بررسی وضعیت سودآوری

  بررسی وضعیت عملکردی

  بررسی وضعیت ترکیب منابع

  بررسی وضعیت سلامت مالی

 بررسی وضعیت رعایت ضوابط و مقررات در سطوح مختلف  عملیاتی یک بانک یا موسسه اعتباری ایرانی

مخاطبان دوره:

مدیران امورسرپرستی، مالی و مدیران بخش نظارتی بانک ها، کارکنان ادارات بازرسی و حراست، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

مدت دوره: 24 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :