فرم پیش ثبت نام دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی


معرفی دوره:

آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورتهای مالی بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی.

اهداف دوره:

 بررسی وضعیت نقدینگی

 بررسی وضعیت ساختار مالی

  بررسی وضعیت سودآوری

  بررسی وضعیت عملکردی

  بررسی وضعیت ترکیب منابع

  بررسی وضعیت سلامت مالی

 بررسی وضعیت رعایت ضوابط و مقررات در سطوح مختلف  عملیاتی یک بانک یا موسسه اعتباری ایرانی

مخاطبان دوره:

مدیران امورسرپرستی، مالی و مدیران بخش نظارتی بانک ها، کارکنان ادارات بازرسی و حراست، رؤسا و معاونین شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

پیشنیاز دوره:

آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

مدت دوره: 24 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :