فرم پیش ثبت نام دوره صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تحلیل های مالی


معرفی دوره:

طبق استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، صورت جریان وجه نقد یکی از صورت های مالی اساسی است. گرچه این صورت مالی سابقه تاریخی ترازنامه و صورت سود و زیان را ندارد اما در تحلیل های مالی بسیار پراستفاده است. فلسفه وجودی این صورت مالی ارائه اطلاعاتی در مورد وجه نقد که یکی از مهمترین و حیاتی ترین دارایی های شرکت است می باشد. در حقیقت، صورت جریان وجه نقد صورت مالی مکملی برای دو صورت مالی قدیمی تر است و استفاده از اطلاعات آن به همراه اطلاعات صورت های مالی دیگر، استفاده کنندگان را قادر می سازد تا در مورد انعطلاف پذیری مالی شرکت مورد بررسی، اطلاعاتی مفید کسب نمایند

اهداف دوره:

 تشریح صورت جریان وجه نقد

 آشنایی با نحوه تهیه صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل های مالی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات، کارکنان واحد حسابداری، بودجه و آمار

پیشنیاز دوره: اصول حسابداری

مدت دوره: 16 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :