فرم پیش ثبت نام دوره صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تحلیل های مالی


معرفی دوره:

طبق استاندارد حسابداری شماره 1 ایران، صورت جریان وجه نقد یکی از صورت های مالی اساسی است. گرچه این صورت مالی سابقه تاریخی ترازنامه و صورت سود و زیان را ندارد اما در تحلیل های مالی بسیار پراستفاده است. فلسفه وجودی این صورت مالی ارائه اطلاعاتی در مورد وجه نقد که یکی از مهمترین و حیاتی ترین دارایی های شرکت است می باشد. در حقیقت، صورت جریان وجه نقد صورت مالی مکملی برای دو صورت مالی قدیمی تر است و استفاده از اطلاعات آن به همراه اطلاعات صورت های مالی دیگر، استفاده کنندگان را قادر می سازد تا در مورد انعطلاف پذیری مالی شرکت مورد بررسی، اطلاعاتی مفید کسب نمایند

اهداف دوره:

 تشریح صورت جریان وجه نقد

 آشنایی با نحوه تهیه صورت جریان وجه نقد و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل های مالی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد اعتبارات، کارکنان واحد حسابداری، بودجه و آمار

پیشنیاز دوره: اصول حسابداری

مدت دوره: 16 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :