فرم پیش ثبت نام دوره کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث پولی و مالی


معرفی دوره:

 در حال حاضر با توسعه بازارهای پولی و مالی و نیز پیچیدگی حاکم بر این بازارها نیاز به استفاده از نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار صفحه گستره اکسل در میان فعالان بازارهای پولی، مالی و سرمایه گذاری افزایش یافته است. در این دوره که با پیش نیاز آشنایی با نرم افزار اکسل طراحی شده، در ابتدا با مروری بر مباحث پایه در اکسل علاوه بر آشنایی با ابزارها و کاربردهای عمومی اکسل با استفاده این ابزارها در مباحث پولی، مالی و سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و در طی دوره بسیاری از  فرمول ها، توابع و ابزارهای پولی، مالی و سرمایه گذاری بیان
می گردد.

اهداف دوره:

آشنایی با توابع جستجو، محاسبات تسهیلات، اوراق قرضه، ارزش زمانی پول، بازده داخلی و بسیاری از توابع و یا ابزارهای اکسل از جمله مدل سازی و بهینه سازی، تحلیل حساسیت، تجزیه و تحلیل داده

مخاطبان دوره:

مدیران ، کارشناسان ارشد وکارشناسان واحد سرمایه گذاری و مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: آشنایی مقدماتی با نرم افزار

مدت دوره: 32 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :