فرم پیش ثبت نام دوره طبقه بندي دارائي هاي بانك و روش هاي پيش گيري از افزايش مطالبات بانك


معرفی دوره:

به منظور آشنایی اركان مرتبط شعبه با نحوه طبقه بندي دارايي هاي بانك و ويژگي هاي مالي هر يك از طبقات و ميزان تاثير هزينه هاي مترتب با سود و زيان بانك و روش هاي جلوگيري از افزايش مطالبات غير جاري بانك ها

اهداف دوره:

 كاهش مطالبات غير جاري و افزايش سود بانك ها

مخاطبان دوره:

كليه كاركنان شعب مرتبط با موضوع تسهيلات و وصول

پیشنیاز دوره: آشنايي با اموراعتباري

مدت دوره: 8 ساعت

 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :