فرم پیش ثبت نام دوره طبقه بندي دارائي هاي بانك و روش هاي پيش گيري از افزايش مطالبات بانك


معرفی دوره:

به منظور آشنایی اركان مرتبط شعبه با نحوه طبقه بندي دارايي هاي بانك و ويژگي هاي مالي هر يك از طبقات و ميزان تاثير هزينه هاي مترتب با سود و زيان بانك و روش هاي جلوگيري از افزايش مطالبات غير جاري بانك ها

اهداف دوره:

 كاهش مطالبات غير جاري و افزايش سود بانك ها

مخاطبان دوره:

كليه كاركنان شعب مرتبط با موضوع تسهيلات و وصول

پیشنیاز دوره: آشنايي با اموراعتباري

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :