فرم پیش ثبت نام دوره صورتهای مالی تلفیقی


معرفی دوره:

این دوره به مخاطبین کمک می کند تا با مفاهیم، مبانی نظری صورتهای مالی تلفيقي،  مباحث اولیه و تئوریهای تلفیق، استانداردهاي گزارشگري مالي مربوط به تلفیق، ارزیابی، تحلیل و کنترل صورت های مالی تلفیقی تهیه شده، تجمیع اقلام مشابه و حذف حسابهای فیمابین، حذف سرمایه گذاریها در شرکت های فرعی، سهم اقلیت و حذف معاملات درون گروهی، سود تحقق نیافته ناشی از معامله فی مابین، نحوه استخراج معاملات درون گروهی،تلفیق صورت های مالی و یادداشت های تلفیقی، انواع روشهای ترکیب شرکت ها،  تغییرات سرمایه در شرکت سرمایه پذیر و سایر موضوعات مربط با تلفیق آشنا شوند.

اهداف دوره:

 ارتقاء و توسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان بانک ها

 افزایش توان مخاطبین(مدیران و کارشناسان بانکی)در زمینه تحلیل صورت های مالی تلفیقی ارائه شده توسط مشتریان به منظور برآورد وضعیت اعتباری آنان.

 آشنایی مخاطبین با آخرین استانداردهای تدوین شده در زمینه صورت های مالی تلفیقی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان بانکی، کارشناسان بانکی مرتبط با فعالیت شرکت های هلدینگ،  کارشناسان حسابداری و مالی 

پیشنیاز دوره:

اصول حسابداری 1 و 2، تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مدت دوره: 48 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :