فرم پیش ثبت نام دوره صورتهای مالی تلفیقی


معرفی دوره:

این دوره به مخاطبین کمک می کند تا با مفاهیم، مبانی نظری صورتهای مالی تلفيقي،  مباحث اولیه و تئوریهای تلفیق، استانداردهاي گزارشگري مالي مربوط به تلفیق، ارزیابی، تحلیل و کنترل صورت های مالی تلفیقی تهیه شده، تجمیع اقلام مشابه و حذف حسابهای فیمابین، حذف سرمایه گذاریها در شرکت های فرعی، سهم اقلیت و حذف معاملات درون گروهی، سود تحقق نیافته ناشی از معامله فی مابین، نحوه استخراج معاملات درون گروهی،تلفیق صورت های مالی و یادداشت های تلفیقی، انواع روشهای ترکیب شرکت ها،  تغییرات سرمایه در شرکت سرمایه پذیر و سایر موضوعات مربط با تلفیق آشنا شوند.

اهداف دوره:

 ارتقاء و توسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان بانک ها

 افزایش توان مخاطبین(مدیران و کارشناسان بانکی)در زمینه تحلیل صورت های مالی تلفیقی ارائه شده توسط مشتریان به منظور برآورد وضعیت اعتباری آنان.

 آشنایی مخاطبین با آخرین استانداردهای تدوین شده در زمینه صورت های مالی تلفیقی

مخاطبان دوره:

مدیران و کارشناسان بانکی، کارشناسان بانکی مرتبط با فعالیت شرکت های هلدینگ،  کارشناسان حسابداری و مالی 

پیشنیاز دوره:

اصول حسابداری 1 و 2، تجزیه و تحلیل صورت های مالی

مدت دوره: 48 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :