فرم پیش ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS9)


معرفی دوره:

از آنجائیکه در صورت های مالی مرسوم تشخیص ابزار های مالی و ریسک های اعتباری متناسب آنها و نحوه تاثیر زیان های مورد انتظار بر آنها برای استفاده کنندگان چندان روشن نیست لذا بنیاد IFRS با تدوین IFRS9 طبقه بندی ساختار یافته ای از ابزارهای مالی و تاثیرات آنها بر صورت های مختلف از جمله سود و زیان را ارایه می کند. این استاندارد تاکید بسیار زیادی بر ارزیابی شفاف ریسک های اعتباری  ابزارهای مالی دارد.

اهداف دوره:

هدف این دوره تشریح، تفسیر و نحوه جاری سازی IFRS9  می باشد.

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حسابداری، بودجه و آمار،  مدیریت ریسک ، برنامه ریزی و حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :