فرم پیش ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS9)


معرفی دوره:

از آنجائیکه در صورت های مالی مرسوم تشخیص ابزار های مالی و ریسک های اعتباری متناسب آنها و نحوه تاثیر زیان های مورد انتظار بر آنها برای استفاده کنندگان چندان روشن نیست لذا بنیاد IFRS با تدوین IFRS9 طبقه بندی ساختار یافته ای از ابزارهای مالی و تاثیرات آنها بر صورت های مختلف از جمله سود و زیان را ارایه می کند. این استاندارد تاکید بسیار زیادی بر ارزیابی شفاف ریسک های اعتباری  ابزارهای مالی دارد.

اهداف دوره:

هدف این دوره تشریح، تفسیر و نحوه جاری سازی IFRS9  می باشد.

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حسابداری، بودجه و آمار،  مدیریت ریسک ، برنامه ریزی و حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 12 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :