فرم پیش ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS7)


معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی با مفهوم افشاء ریسک ی مرتبط با ابزارهای مالی تدوین شده است. از آنجا که ریسک نهفته در ابزارهای مالی می تواند ذی نفعان هر سازمان و علی الخصوص بانک ها را متأثر کند، لذا در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ، چارچوب خاصی تحت عنوان IFRS7 برای افشای ریسک های مرتبط با ابزارهای مالی تدوین شده است.

اهداف دوره:

تشریح، تفسیر و نحوه جاری سازی IFRS7 در گزارشگری مالی بانک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حسابداری، بودجه و آمار، مدیریت ریسک ، برنامه ریزی و حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 12 ساعت

 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :