فرم پیش ثبت نام دوره استانداردهای گزارشگری مالی(IFRS7)


معرفی دوره:

این دوره به منظور آشنایی با مفهوم افشاء ریسک ی مرتبط با ابزارهای مالی تدوین شده است. از آنجا که ریسک نهفته در ابزارهای مالی می تواند ذی نفعان هر سازمان و علی الخصوص بانک ها را متأثر کند، لذا در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ، چارچوب خاصی تحت عنوان IFRS7 برای افشای ریسک های مرتبط با ابزارهای مالی تدوین شده است.

اهداف دوره:

تشریح، تفسیر و نحوه جاری سازی IFRS7 در گزارشگری مالی بانک

مخاطبان دوره:

کارکنان واحدهای حسابداری، بودجه و آمار، مدیریت ریسک ، برنامه ریزی و حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

 مدت دوره: 12 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :