فرم پیش ثبت نام دوره آشنایی با ابزارهای تأمین مالی نوین بازار سرمایه


معرفی دوره:

تبديل رقابت موجود به فرصت همكاري مؤثر بين دو بازار پول و سرمايه، می‌تواند بسترهایی را فراهم ‌كند كه بر اساس‎ آن رشد و توسعه اقتصاد كشور، در مسيري صحيح و با سرعتی فزاینده حركت کند. تقویت این همکاری علاوه‌بر افزایش ثبات بازارهای مالی، تخصیص بهینه منابع و به‌دنبال آن توسعه مالی را در پی دارد. درحال‌حاضر، متقاضيان تأمین مالي کوتاه‌مدت یا بلندمدت، به سمت بازار پول حركت مي‌كنند، این ‌درحالي‌است كه بازار سرمایه محل تأمین مالی بلندمدت است. عدم‌آشنایی بنگاه‌ها با ساز وکارهای تأمین مالی از بازار سرمایه و بعضاً کمتر بودن نرخ تسهيلات بازار پول در برابر هزینه تأمین مالی از بازار سرمايه، تقاضاي بيش‌ازحد براي تأمین مالي از بازار پول را ايجادکرده است. از آنجاکه توسعه مالی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی و آشنایی با بازارها و ابزارهای تأمین مالی از بازار سرمایه، می‎تواند از تداخل وظایف و دوباره‌کاری‌ها در بازار پول جلوگیری کند.

اهداف دوره:

آشنایی با ساز وکار تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق ابزارهای تأمین مالی نوین  بازار سرمایه و نقش بانک‌ها در توسعه تأمین مالی

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد سرمایه گذاری و نظارت بر امور شرکت ها، کارکنان واحد اعتبارات، مدیران شعب بانک ها

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :