فرم پیش ثبت نام دوره حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق (GRC)


معرفی دوره:

حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق سه رکنی هستند که به منظور حصول اطمینان از دستیابی سازمان به اهداف خود تدوین شده است. حاکمیت مجموعه ای از روابط بین اجزا و ذی نفعان سازمان به منظور اداره کردن سازمان برای دستیابی به اهداف می باشد، مدیریت ریسک نیز سعی دارد تا ریسک هایی را که مانع از دستیابی سازمان به اهداف می شود را مدیریت نماید و تطبیق نیز به بررسی انطباق سیاست ها و رویه ها با قوانین و مقررات می پردازد، این سه موضوع کلیدی، اساس دستیابی سازمان به اهداف می باشد. اما با توجه به ماهیت حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق  همپوشانی های زیادی رخ می دهد و خود می تواند به عنوان یک مانع در سازمان عمل کند.

اهداف دوره:

 همزمان سازی اطلاعات و فعالیت های حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق

 اثربخشی عملیات،اشتراک گذاری اطلاعات و جلوگیری از همپوشانی های بی فایده

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مدیریت ریسک و برنامه ریزی و کارکنان اداره حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت 


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :