فرم پیش ثبت نام دوره حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق (GRC)


معرفی دوره:

حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق سه رکنی هستند که به منظور حصول اطمینان از دستیابی سازمان به اهداف خود تدوین شده است. حاکمیت مجموعه ای از روابط بین اجزا و ذی نفعان سازمان به منظور اداره کردن سازمان برای دستیابی به اهداف می باشد، مدیریت ریسک نیز سعی دارد تا ریسک هایی را که مانع از دستیابی سازمان به اهداف می شود را مدیریت نماید و تطبیق نیز به بررسی انطباق سیاست ها و رویه ها با قوانین و مقررات می پردازد، این سه موضوع کلیدی، اساس دستیابی سازمان به اهداف می باشد. اما با توجه به ماهیت حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق  همپوشانی های زیادی رخ می دهد و خود می تواند به عنوان یک مانع در سازمان عمل کند.

اهداف دوره:

 همزمان سازی اطلاعات و فعالیت های حاکمیت، مدیریت ریسک و تطبیق

 اثربخشی عملیات،اشتراک گذاری اطلاعات و جلوگیری از همپوشانی های بی فایده

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد مدیریت ریسک و برنامه ریزی و کارکنان اداره حسابرسی

پیشنیاز دوره: فاقد پیشنیاز

مدت دوره: 8 ساعت


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :