فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها


معرفی دوره:

این دوره درشرایط حاضر اقتصادی و رقابت تنگاتنگ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک ، وضعیت نقدینگی جامعه، اتفاقات شکل گرفته برای برخی از موسسات اعتباری غیربانک و بانک ها از اهمیت خاصی برخورداربوده و میتواند نگرشی همکاران بانکی را متحول ساخته واهمیت موضوع را برای آنان مشخص نماید.

اهداف دوره:

 آشنایی با مدیریت نقدینگی دربانک ها

 پاسخگویی مدیران جریان وجوه

 مسئولیت مدیران درمقابل سهامداران و سپرده گذاران

 عوامل تاثیر گذار در یک کسب و کار، نقش آنان در سودآوری بانک

 توجه به ریسک نقدینگی با پیش بینی جریان وجوه و توجه به قیمت تمام شده انواع منابع دربانک

مخاطبان دوره:

رؤسا ومعاونین شعب ،کارکنان واحد های اعتبارات ، مالی و خزانه، تدارکات و امور ارزی

پیشنیاز دوره:
 
آشنایی با اصول حسابداری ، بانکداری اسلامی ، مدیریت ریسک

مدت دوره: 32 ساعت


بانک ها، موسسات اعتباری و سایر سازمان ها و شرکت های ذیربط می توانند به صورت سفارشی دوره های آموزشی موردنظر برای کارکنان خود را از طریق تکمیل فرم پیش ثبت نام اشخاص حقوقی اعلام نمایند.

پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام، کارشناس آموزش حرفه ای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در اسرع وقت با نماینده یا رابط آموزشی معرفی شده، برای انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی برای برگزاری دوره تماس خواهد گرفت.

پس از به حد نصاب رسیدن دوره اسامی باید به صورت مکتوب به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892457 و 27892458 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :