فرم پیش ثبت نام دوره مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها


معرفی دوره:

این دوره درشرایط حاضر اقتصادی و رقابت تنگاتنگ بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک ، وضعیت نقدینگی جامعه، اتفاقات شکل گرفته برای برخی از موسسات اعتباری غیربانک و بانک ها از اهمیت خاصی برخورداربوده و میتواند نگرشی همکاران بانکی را متحول ساخته واهمیت موضوع را برای آنان مشخص نماید.

اهداف دوره:

 آشنایی با مدیریت نقدینگی دربانک ها

 پاسخگویی مدیران جریان وجوه

 مسئولیت مدیران درمقابل سهامداران و سپرده گذاران

 عوامل تاثیر گذار در یک کسب و کار، نقش آنان در سودآوری بانک

 توجه به ریسک نقدینگی با پیش بینی جریان وجوه و توجه به قیمت تمام شده انواع منابع دربانک

مخاطبان دوره:

رؤسا ومعاونین شعب ،کارکنان واحد های اعتبارات ، مالی و خزانه، تدارکات و امور ارزی

پیشنیاز دوره:
 
آشنایی با اصول حسابداری ، بانکداری اسلامی ، مدیریت ریسک

مدت دوره: 32 ساعت 


متقاضیان شرکت در دوره های آموزش حرفه ای می توانند با تکمیل فرم پیش ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزش بعدی که ثبت نام آنها به اتمام رسیده یا برگزارشده است اعلام آمادگی نمایند.

تاریخ قطعی شروع دوره و نحوه پرداخت هزینه ثبت نام پس از به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد، بلکه متقاضی علاقمندی خود را برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر اعلام می دارد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی بیشتر با کارشناسان دوره های آموزش حرفه ای موسسه با شماره های 27892458 و 27892457 و 27892446 تماس حاصل فرمایید.

 

 فرم پیش ثبت نام :